نظرات بیماران

نظر بیماران دکتر محمد مهدی سلیمانی

آدرس ها

آدرس و اطلاعات تماس

درمان شکستگی ستون فقرات

شکستگی ستون فقرات در افراد با پوکی استخوان و یا مسن بدنبال ترومای خیلی کم و حتی بدون تروما میتونه اتفاق بیفته که باعث درد ستون فقرات می شود که با دارو درمانی، بهبودی مناسبی ندارد. در این بیماران با یک روش بدون برش و بدون بیهوشی می شود به سرعت درمان رو انجام داد و بیماران رو از درد رها کرد. دراین روش که ورتبروپلاستی یا کیفوپلاستی نام دارد با یک سوزن از راه پوست بدون بیهوشی و تنها با بی حسی موضعی یک نوع سیمان خاص به داخل جسم مهره شکسته تزریق می شود و درد بیمار بلافاصله از بین می رود.