نظرات بیماران

نظر بیماران دکتر محمد مهدی سلیمانی

آدرس ها

آدرس و اطلاعات تماس

درمان ضایعات و توده های نخاعی

باید دانست که سرطان ها مدتها بعد از اتمام درمان ممکنه به ستون فقرات نفوذ کنند یا اصطلاحا متاستاز بدهند با هوشیار بودن و درمان به موقع می شود از عوارض خطرناک آن اجتناب کرد.