نظرات بیماران

نظر بیماران دکتر محمد مهدی سلیمانی

آدرس ها

آدرس و اطلاعات تماس

سعادت آباد

 

تعیین وقت پذیرش : دو شنبه و سه شنبه ها 16 تا 19

تلفن ثابت : 26654014

شماره منشی : 09030676993

خلیج

 

بزرگراه فتح .بلوار خلیج فارس .روبروی بیمارستان فیاض بخش بالای داروخانه خلیج طبقه سوم

تعیین وقت پذیرش : شنبه و یک شنبه ساعت 16 تا 19

تلفن ثابت  : 66258615

شماره منشی:

09058206860

درمان دیسک بدون عمل جراحی با لیزر ، اوزون و دیسکوژل 

بیماری دیسک کمر باعث درد کمری میشود که به اندامهای تحتانی تیر میکشدو اغلب

درمان غیر جراحی دارد. درمواردی با روش های غیر  جراحی لیزر بدون بیهوشی

و بدون تیغ زدن بدن بیمارمیشه بهبودی مناسبی ایجاد کرد.