نظرات بیماران

نظر بیماران دکتر محمد مهدی سلیمانی

آدرس ها

آدرس و اطلاعات تماس

عمل جراحی دیسک کمر و گردن

پارگی شدید دیسک های ستون فقرات که به آن اکستروژن می گویند تنها با روش جراحی قابل بهبود هستن و گذشت زمان باعث از بین رفتن عصب و کاهش عملکرد اندام می شود…پس در صورت پارگی شدید زودتر اقدام کنید.دردهای بیمار تا حد بسیار زیادی بهبود پیدا می‌کند.