نظرات بیماران

نظر بیماران دکتر محمد مهدی سلیمانی

آدرس ها

آدرس و اطلاعات تماس

سعادت آباد

 

تعیین وقت پذیرش : دو شنبه و سه شنبه ها 16 تا 19

تلفن ثابت : 26654014

شماره منشی : 09030676993

خلیج

 

بزرگراه فتح .بلوار خلیج فارس .روبروی بیمارستان فیاض بخش بالای داروخانه خلیج طبقه سوم

تعیین وقت پذیرش : شنبه و یک شنبه ساعت 16 تا 19

تلفن ثابت  : 66258615

شماره منشی:

09058206860

درمان انواع دفورمیتی فقرات

اختلات دفورمیتی ستون فقرات شامل اسکولیوز و کایفوز و کایفو اسکولیوز جزو بیماریهای ستون فقرات می باشد که در بیماران علامتدار به روش جراحی اصلاح می شود و درصورت عدم درمان ممکن باعث درد و ضعف پاها بشود.سرخوردگی مهره های کمری یا اسپوندیلو لیستزیس با درد کمر شدید که به اندامهای تحتانی تیر می کشد مشخص می شود که به روش جراحی پلاتین گذاری قابل اصلاح بوده و دردهای بیمار تا حد بسیار زیادی بهبود پیدا می‌کند